Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték

Nyereményjáték
Legyél TE a stylist és nyerj 15.000 Ft-os utalványt

Most legyél Te a stylist és mondd el, hogyan variálnád őszi ruháinkat!

Nyereményjáték szabályzat

1. A nyereményjáték szervezője

A Frappafashion „Legyél Te a stylist! És mondd el, te hogyan variálnád őszi ruháinkat!” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Work Support Kft., (1126 Budapest, Derkovits utca 10., adószám: 13638801-2-43) a továbbiakban a: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést és a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Szervező, mint adatkezelő és lebonyolító (a továbbiakban: "Adatkezelő", „Lebonyolító”) végzi.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. és 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook és Linkedin profillal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt a 4. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.

· Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint a Facebook és a Linkedin, által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a Facebook és Linkedin oldalon (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén Teljes nevét profil képét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék, továbbá

· Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervezők a Rajongói oldalon adott adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználják.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

2.3. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott Facebook és Linkedin profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook és Linkedin profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

3. A Játékban egy poszt jelenik meg a Frappafashion hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/frappafashion), továbbiakban „Facebook oldalán”, és Linkedin oldalán (https://www.linkedin.com/company/frappafashion), továbbiakban "Linkedin oldalán".

A játék teljes időtartama 2021. október 7. 10.00 órától 2021. október 13. 22.00 óráig tart (GMT+1 időzóna szerint) tart.

4. A Játék menete

A játék során a Játékosnak a játék időtartama alatt két dolgot kell tennie:

- ki kell másolnia a www.frappafashion.com weboldalról annak a legalább két ruhadarabnak a linkjét, amit szívesen viselne együtt, és azt a nyereményjáték poszt alá "Hozzászólás"-ként bemásolni.

- a kiválasztott ruhadarabok nem tartozhatnak azonos kategóriába pl. két felső, két szoknya, két nadrág stb.

A  Frappafashion a sorsolás során véletlenszerűen kiválaszt egyetlen játékost, aki a nyereményre jogosult lesz.

A nyertes az alábbi nyereményre lesz jogosult:

1 db 15.000 Ft értékű (bruttó) Frappafashion vásárlási utalvány, amit a cég hivatalos weboldalán szereplő kínálatból vásárolhat le. A vásárlási utalvány mellé a cég nem állja a nyeremény felhasználásakor igénybe veendő szállítási költséget.

Sorsolás időpontja:

2021. október 14. 12.00 GMT+1 időzóna szerint)

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

5. A Lebonyolító a sorsolás után a Játék posztja alatt 3 napon belül értesíti a nyertes Játékost a Facebook és Linkedin rendszerén keresztül kommentben és privát üzenetben. A Lebonyolító tájékoztatja a nyertes Játékost a Lebonyolító elérhetőségeiről (e-mail cím). A nyertes Játékos a Komment/Üzenet kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Facebook profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben bármelyik Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval 5 napon belül, akkor ezt követően - ellenkező megállapodás hiányában - a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik és új nyertes választása lesz esedékes.

Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

6. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

7. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

8. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1 nyertesség esetén a Szervező a nyeremény átadása után az átadást fényképekkel, videóval dokumentálhatja, amit később a Szervező saját Facebook Oldalán és weboldalán nyilvánosságra hozhat.

8.2 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja; és

8.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

9. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.

10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

 

Budapest, 2021. október 5.

Work Support Kft., www.frappafashion.com

Tartalomhoz tartozó címkék: #promo